سردار که رفت، رسانه‌های آل سعود در شبکه‌های اجتماعی هلهله به راه انداختند

 می گوییم عزیز، می گوییم جگر گوشه، می روند و ما رخت عزا بر تن می کنیم، این رسم امت مسلمان است، همسایه ها هم در غم یکدیگر شریک می شوند، همسایه ها وقتی می بینند کنار منزلشان بیرق سیاه علم شده است موسیقی نمی گذارند، هل هله نمی کنند، جشنی اگر دارند عقب می اندازند، شریک درد اند نه نمک زخم، دوشا دوش همسایه خود می ایستند.

حالا ملتی عزادار است، سرداری بزرگ از دست داده اند، سرداری که روزی صدام را زمین گیر کرده بود حالا تکفیری ها را، از او به عنوان نخبه ی نظامی یاد می کنند، نخبه ای که با کوله باری تجربه از جنگ تحمیلی برای رسیدن به حق زیر پرچم ولایت تا زمان شهادتش رزم کرد.

آل سعود آیین ندارد، رسم ندارد، نمی داند یا نمی فهمد که نباید جایی که پرچم عزا بالاست، عزیزی از دست داده اند بی جا سخن بگوید، شادی نکند، سردار که رفت رسانه های آل سعود در شبکه های اجتماعی خود هل هله به راه انداختند، نزدیکان به این قوم ستم کار، دست به شکرانه گرفتند، آل سعود با این کار ثابت می کند که زیر پرچم داعش سینه می زند،حالا خوشحال است که سرداری که شده بود کابوس داعش به شهادت رسیده است.


نگاه سعودی به جگر گوشه های مردم ایران/دیروز هادی نوروزی امروز سردار همدانی

آل سعود عادت دارد که روی کثیف خود را نشان دهد، چند روز قبل زمانی که هادی نوروزی، کاپیتان پرسپولیس درگذشت، درحالی که ما در غم از دست دادن این جوان افسوس می خوردیم، آل سعود باز دست به شادی برد، در شبکه های اجتماعی خود نوشتند که خوشحالیم از اینکه کاپیتان پرسپولیس مرده و دیگر نمی تواند در مقابل تیم های فوتبال این کشور به ایستد، آل سعود از جوانمردی بویی نبرده و نمی فهمد که نباید بی جا شادی کند.